Jelenleg

21
látogatónk van

2018. augusztus 10. 12:17

WOT WIKI: Lőszer típusok

Írta:
(17 szavazat)
3 hozzászólás

Ugyan minden ágyúnak megvannak a maga egyedi tulajdonságai, mégis a teljesítmény szempontjából mindegyiknél egyformán fontos a kiválasztott lőszer típusa. A különböző típusú lőszereknek más és más az erőssége és a gyengesége. Tudni, hogy mikor melyiket kell használni a kulcsa annak, hogy a lehető legtöbbet ki lehessen hozni az adott ágyúból.

Két fő megkülönböztetése van a lőszereknek: normál és prémium. Míg a normál lőszert csak kreditért lehet megvenni, addig a prémium lőszert egy időben csak aranyért lehetett, majd ez megváltozott és hosszú ideig lehetőség volt nagyon drágán, kreditért is megvenni, ám mostanra az arany árát eltörölték és megmaradt az eredeti, drága, kredit ára. Gyakran a prémium lőszer tulajdonságai erősebbek, mint az adott ágyúhoz tartozó alap lőszeré. Érdemes ezekkel takarékoskodni, mert drága mivoltuk komoly költségvonzattal bír, ha válogatás nélkül használják minden ellen.

Vonatkozó kifejezések

A lőszerek karakterisztikáira vonatkozó kifejezések néhány kategóriába vannak sorolva. Fontos ismerni ezeket, ha elemezni szeretnénk a lőszertípusokat.

Átütés (Penetration)

Ennek értéke mutatja milyen vastag páncélzatot képes átütni a lövedék az esetek 50%-ában. A játékon belül is feltüntetett érték a lövedék páncélzat átütő képességét jelzi 100 méteres távolságon. Ez, a távolság és a becsapódási szög tekintetében változik bizonyos lőszertípusok esetében.

Az átlagos átütési érték további +/-25%-os random értékben változik. Például egy ágyú 200 mm-es átlagos átütőereje 100 méteren negatív irányba maximálisan 150 mm-re csökkenhet, míg pozitív irányba maximálisan 250 mm-re növekedhet. Ezen 150-250-es tartomány átlaga határozza meg az átlagos átütési értéket és ezen belül alakul véletlenszerűen az aktuális átütés 100 méteres távolságon lövésenként.

A legtöbb lőszertípus esetében, ha az átütőerő értéke alacsonyabb, mint az effektív páncélzat amit eltalál, akkor a lövedék lepattan és nem sebez. Ugyanakkor minden nagy robbanóerejű lőszertípusnak megvan az esélye arra, hogy sebzést okozzon akkor is, ha nem ütötte át a páncélzatot.

Sebzés (Damage)

A lövedék átlagos sebzés értéke, amit sikeres átütés esetén okoz. A játékon belül feltüntetett mennyiség az adott lőszertípus átlagos sebzésértéke, amit szintén befolyásol +/-25% RNG. A lövedékek gyakorlatilag soha nem sebeznek ugyanannyit, a sebzés mennyisége az RNG által meghatározott tartományon belül változik. Példával élve, egy 400-as átlagos értékkel rendelkező ágyú sebzése maximálisan 300-ra csökkenhet és max 500-ra növekedhet. Sikeres átütés esetén tehát ezen 300-500-ig terjedő intervallumban okozhat sebzést az RNG-től kapott aktuális értéknek megfelelően. Ez alól kivételt képeznek a nagy robbanóerejű (HE = high explosive) lövedékek, amik némi átütés feláldozásával megnövekedett sebzést kapnak (bővebben erről a HE leírásban).

Lepattanó (Ricochet)

Amikor a lövedék becsapódási szöge egy bizonyos értéknél kisebb, vagy az eltalált páncélzat döntése nagyobb az adott szögnél, akkor a lövedék lepattan és tovarepül. A lepattant, majd tovaszállt lövedék még mindig képes a sebzésre egy másik célponton, ha azt eltalálja és átüti, illetve képes megsebezni az eredeti célpontot is, ha arról olyan helyen pattan, hogy a célpont más részén még eltalálja (például, ha az orr lemezről felfelé pattanva eltalálja a torony alját és ott átüti), ez az úgynevezett lövedékcsapda effektus. Bizonyos lövedéktípusokat egy mechanika segíti azáltal, hogy csökkenti a lepattanás esélyét vékony páncélzatról és az egyes lőszertípusok különböző minimális szöggel rendelkeznek amelyen belül lepattanhatnak (a lepattanó, majd más célpontot eltaláló és azt sebző lövedék rendszere nem él a WoT Blitz-ben).

Kaliber (Caliber)

A lövedék átmérője centiméterben megadva, ami az ágyú kaliberét határozza meg. Ez az érték az "overmatch" mechanizmus meghatározó eleme, aminek köszönhetően az AP (armor piercing = páncéltörő) és az APCR (armor piercing composite rigid = keményfémmagvas páncéltörő) képes átütni a jól szögelt, de vékony páncélzatot.

Normalizáció (Normalization)

Azon effektus, ami az AP és APCR lövedékek becsapódási szögét csökkenti. Ez csökkenti az adott páncélzat effektív vastagságát és ezáltal megkönnyíti az AP és APCR lövedékek átütését szögelt páncélzaton.

Overmatching

Az a mechanizmus, aminek köszönhetően az AP és APCR lövedékek képesek átütni a nagy szögben döntött, ám vékony páncélzatot, már ha a kaliberük elég nagy hozzá. Ha a lövedék a kaliberének felével megegyező vastagságú páncélzatot talál el, megnövelt normalizációt kap, ám ugyanúgy képes lepattanni, ha olyan szögben csapódik be. Ugyanakkor, ha az adott lövedék a kaliberének 1/3-ánál kisebb vastagságú lemezt talál, el automatikusan átüti azt, függetlenül a becsapódási szögtől. Például egy 120 mm-es ágyú 40 mm-nél vékonyabb páncélzatot képes overmatch-elni.

Torkolati sebesség (Muzzle Velocity)

A lövedék sebessége a lövegcső elhagyásának pillanatában. Ez határozza meg, hogy mennyire szükséges elé célozni egy mozgó célpontnak, minél lassabb a lövedék kezdősebessége, annál jobban elé kell húzni a célkeresztet. Ugyanazon löveg egyes lőszer típusai is különböző kezdő sebességgel rendelkezhetnek.

Lőszerek típusai

AP (Armor Piercing = páncéltörő)

Ezen lövedékek kinetikai energiájukat használva ütik át a páncélzatot és okoznak sérülést a legénységben, illetve a célpont belső rendszereiben. Az átütés képessége nagyban függ a hordozott energiától, egy nagy kezdősebességű és nagy kaliberű lövedék könnyebben ütheti át a páncélzatot, mint egy alacsony torkolati sebességű, kis kaliberű lövedék.

Az AP az alap lőszere a legtöbb direkt tüzelésű tanknak a játékban. Néhány arty AP lőszere viszont prémiumként is jelen van. Megnövelt átütőerejű vagy sebzésű AP lőszer szintén előfordul prémiumként néhány direkt tüzelésű tanknál is.

Karakterisztika:

Minél gyorsabban repül, annál jobb az AP páncéltörő képessége, ugyanakkor a távolság növekedésével és a sebességének csökkenésével az átütése gyengül. Ezen lőszertípus normalizációja 5°, illetve ez az ideális lőszer a jól szögelt páncélzat átütésére is. Hovatovább ez képes az overmatch-re is, aminek hála a vékony, de jól szögelt lemezt is átütheti. Ezzel a mechanizmussal át lehet ütni az olyan szögben döntött, ámbár vékony páncélzatot is (néhány tank esetében ilyen lehet a torony tető páncélzata) amit amúgy nehéz volna átütni.

Mikor érdemes használni:

A többi fajtához képest az AP lőszernek nincs jelentős gyengesége, leszámítva, hogy általában gyengébb, mint az APCR és a HEAT. Ezért, és mert olcsó, a legtöbb szituációban ez a leginkább használt típus a tankelhárító fegyverekben. Az alacsony kezdősebességű tarackok és az indirekt tüzelésű tüzérségi lövegek leginkább a HE lövedékekre kell hagyatkozzanak. Az AP főképpen gazdasági okokból használatos, mivel olcsóbb, mint az APCR és a HEAT, ugyanakkor elegendő erővel rendelkezik a legtöbb célpont leküzdésére.

APCR (Armor Piercing Composite Rigid = keményfémmagvas páncéltörő)

Sűrű, keményfém (rendszerint volfrám-karbid), űrméret alatti magból és könnyű (legtöbbször alumínium) köpenyből épül fel. Ugyanazt teszi, mint az AP lövedék, a kinetikus energiáját használva töri át a páncélzatot becsapódáskor. Az előnye az AP-val szemben, hogy könnyebb, annak ellenére, hogy kemény páncéltörő magja van. A legtöbb tank prémium lőszere az APCR, habár bizonyos nagy tierű tankok alap lőszere is az AP helyett.

Karakterisztika:

Könnyebb súlyának köszönhetően a csőtorkolati sebessége nagyobb az APCR-nek, mint az AP lövedéknek, ezért jóval könnyebben üti át a páncélzatot. Ugyanakkor a nagyobb kezdősebesség azt is jelenti, hogy kevésbé kell elé célozni a mozgó célpontnak, mint az AP esetében. Az AP 5°-os normalizációjával ellentétben az APCR-nek csupán 2° van. Az APCR ugyanúgy képes overmatch-elni, habár a duplázott bónusza kevésbé érzékelhető a csökkentett normalizációs érték miatt. Gyorsabban veszít a sebességéből repülés közben, ezáltal az átütőerejéből is, mint az AP, de így is mindig nagyobb az átütőereje az AP-nál még maximális távolságon is.

A távolság függvényében gyorsan vesztett átütőerő csak egy általános szabály az APCR esetében, ez alól különféle kivételek is vannak. Amikor egy tank alap lőszere az APCR, ez azt jelenti, hogy ez a lövedék nem veszít gyorsabban az erejéből, mint az AP a megtett távolság függvényében. Az átütőerő értékének csökkenése tankról tankra változhat.

Mikor érdemes használni:

Általában nagyon drága lőszer, főleg amikor prémiumként szerepel egy tankban (ahogy a legtöbben az is), ezért a legjobb, ha csak akkor van használva amikor elengedhetetlenül szükséges, mert az AP már nem bizonyult elég erősnek. Az APCR rendelkezik pár gyengeséggel az AP-hez viszonyítva amik miatt az átütőereje csökkenhet, habár ezek gyakran nem elegek ahhoz, hogy megszüntessék az AP-val szembeni előnyt.

HE (High Explosive = nagy robbanóerejű)

Robbanószerrel töltött lövedékek, amik a becsapódás pillanatában detonálnak. Nem páncélelhárító feladatra lettek tervezve, ugyanakkor elég mennyiségű robbanóanyaggal képesek átütni bizonyos vastagságú páncélzatot a nyers robbanás erejével. Normál lőszerként vannak rendszerben a legtöbb tank esetében. Gyakran a lőszerkészlet alap tartozéka az AP mellett és olcsóbb is mint az AP, habár csupán egy kis mennyiség beállítása javallott. Néhány tarack egyetlen használható, normál lőszertípusa és majdnem az összes arty egyetlen normál lőszere.

Karakterisztika:

A HE lövedék egyedinek számít a típusok közt és ennek van a leginkább komplikált átütő és sebzés mechanizmusa. Általában nagyobb átlagsebzése van, mint az AP, az APCR, vagy a HEAT lövedéknek. Amikor a HE lövedék átüti a páncélzatot a célpont belsejében, a becsapódás helyétől kúp alakban szétterjedve okoz sérülést. Nagyon alacsony az átütőereje, de képes sebzést okozni akkor is, ha nem törte át a páncélzatot.

Ha az eltalált páncélzat effektív vastagsága nagyobb, mint a HE lövedék átütőereje, akkor a nyers robbanás ereje még képes lehet átégetni a páncélzatot és így okozni sebzést, de kevesebbet, mint amennyit egy sikeres átütés esetén okozott volna.

Ha vastag páncélzatot kell átégetnie, akkor a sebzés értéke drasztikusan lecsökken, ha pedig olyan vastag a lemez, hogy nem képes átégetni, akkor nem sebez semmit. Ahogy korábban említve lett, a HE lövedék becsapódáskor detonál, ami azt jelenti, hogy területsebzése is van. A lövedék méretétől és kaliberétől függően ez esetenként elég nagy lehet ahhoz, hogy több célpontot is sebezzen egyszerre, illetve túl kicsi, hogy egyáltalán észlelhető legyen.

Minek után a becsapódás pillanatában robban, ezért ha üreges páncélzatot vagy külső modult ér felrobban és nem okoz csak területre ható sebzést. Csőtorkolati sebessége alacsonyabb, mint az AP és az APCR lövedékeké, ezért az elécélzás szükségessége jóval nagyobb mértékű mozgó célpont esetében, ennek ellenére az átütőereje nem csökken a megtett távolsággal.

Mikor érdemes használni:

Nagyon komplikált és nehéz megérteni a működését, ezért leginkább a tapasztalaton múlik, hogy mikor használjuk őket. Habár vannak bizonyos esetek amikor a HE lövedék a nyilvánvalóan jó választás. Az alacsony csőtorkolati sebességű tarackok páncéltörő lövedékének átütőereje ritkán megfelelő, a nagy méretű HE lövedékeik ugyanakkor elegendő erejűek lehetnek még a vastagabb páncélzat átégetéséhez is és ez a lőszer jobban illik a pontatlan tarackok természetéhez.

A játékban szereplő legtöbb ágyú a páncéltörő képességre lett fejlesztve igazán és a leghatékonyabbak az AP és az APCR lőszer használatával a legtöbb esetben. Néhány speciális esetben azonban érdemesebb a HE lőszert alkalmazni, mert akkor is képes sebzést okozni, ha nem üti a páncélt, egy elég nagy kaliberű HE megfelelő választás lehet, hogy pl. egyí bázist foglaló tankot megsebezvén lenullázódjon a számláló.

Az AP-nál és az APCR-nél nagyobb átlagsebzése miatt jóval nagyobb sebzést okozhat a gyengén páncélozott járműveknek, mint például az artyknak. 100 mm vagy ennél kisebb kaliberű ágyúknál nem érdemes HE-t használni, míg 120 mm-nél kisebb kaliberrel tier 7 felett nem érdemes használni ezt a lőszert.

Prémium HE

Speciális változata a normál HE lőszernek. Működése ugyanaz, mint a normálnak, de gyakran bizonyos tulajdonsága erősített, mint például a nagyobb robbanási sugár. Számos arty rendelkezik ezzel a lőszerrel, ugyanakkor a T49 és a Sheridan 152 mm-es ágyúi is használhatják ezt. A Type 4 HT és a Type 5 HT is rendelkezik prémium HE lőszerrel, de ezek csak a normál HE prémium változataként vannak megcímezve, nem pedig, mint speciális prémium HE.

HEAT (High Explosive Anti-Tank = nagy robbanóerejű tankelhárító)

Kumulatív lőszer, ami egy kúp alakú robbanótöltettel van ellátva ami azt a célt szolgálja, hogy a becsapódás pillanatában berobbanva egy olvadt fémből álló koncentrált sugárral égesse (olvassza) át a páncélzatot. Néhány járműnek ez a prémium lőszere. Midőn a HEAT átütőerejét annak robbanóanyag mennyisége határozza meg és nem pedig a csőtorkolati sebessége, ezért ez a jó választás a nagy kaliberű, alacsony kezdősebességű tarackok számára. Emiatt is a HEAT prémium lőszerként szerepel számos artynál és néhány magasabb tierű, nagy kaliberű ágyúval ellátott tanknál.

Karakterisztika:

A HEAT lőszerre tekinthetünk úgy is, hogy a HE egy speciálisan páncéltörő feladatra kialakított variánsa. Többnyire a legmagasabb átlagos átütőerővel rendelkezik a játékban, sok esetben még az APCR-nél is magasabbal. Ennek viszont ára van, ami néhány nem túl kívánatos tulajdonságban mutatkozik meg, komolyan csökkentve ezzel a hatékonyságát bizonyos szituációkban. Rosszul reagál a szögelt páncélzatra, nem kap semmiféle normalizációt és nem képes az overmatch-re. Akárcsak a HE, a HEAT is képes eldetonálni az üreges, illetve kiegészítő páncélzaton és a külső modulokon, habár ellentétben a HE-vel ennek nincsen területre ható sebzése.

Alapvetően lassabb a csőtorkolati sebessége mint az AP-nak vagy az APCR-nek, cserébe nem veszít az átütőerejéből a megtett távolsággal. A HEAT a páncélzat első rétegének találatát követően minden megtett 10 cm-rel 5%-ot veszít az átütőerejéből.

Mikor érdemes használni:

Mivel a HEAT számos járműben az APCR helyét foglalja el (mint prémium lőszer), sok esetben ugyanarra a célra is használják hasonló okokból. A használata előtt néhány dolgot viszont érdemes fontolóra venni a működésével kapcsolatban. Lánctalpra, lövegpajzsra, illetve egyéb vastag és üreges páncélzatra soha nem szabad lőni vele, mert eldetonál a becsapódáskor és hatástalan, nem sebző találat lesz belőle, habár a nyers átütőerő gyakran eredményez sebző találatot üreges páncélzaton elért találat esetén. A vékony, de jól szögelt páncélzattal szemben sem jó választás, mert az AP és az APCR ellenében, a HEAT-re nem érvényes az overmatch mechanika és lepattan a lövedék. Eme hátrányát enyhítendő a HEAT automata lepattanó szöge nagyobb, mint az AP, illetve az APCR lövedékeké. Szintén nem veszít az átütőerejéből a megtett távolsággal. Általánosságban a HEAT lőszer gyengébbnek van megítélve, mint a hasonló mutatókkal rendelkező APCR, ennek ellenére összességében még mindig jó választás az AP helyett, köszönhetően a jelentősen nagyobb átütőerejének.

HESH (High Explosive Squash Head = nagy robbanóerejű rogyókúpos gránát)

A becsapódás pillanatában szétterül a robbanószer a páncélzat felületén anélkül, hogy átütné azt, majd rövidre rá felrobban és a robbanás magának a páncélzatnak az anyagából - belső felületéből - szakít ki darabokat amik sérülést okoznak a célpont belsejében. Néhány jármű esetében, mint például az M 41 90 GF, a HESH lőszer HEP-ként (azaz High Explosive Plastic) szerepel, ugyanazzal a karakterisztikával. Pár magas tierű járműnek ez a prémium lőszere, mint ahogy az angoloknál. A lövedék valódi működése nincs lemodellezve a játékban, valójában HE lövedékek megnövelt páncéltörő értékekkel, ugyanúgy is viselkednek mint a HE és hasonlóképpen kell használni.

Karakterisztikák áttekintése

Ez a táblázat szolgál összehasonlítási alapként a különböző lőszertípusok tulajdonságaihoz:

Normalizáció Overmatch képesség Befolyásolja a távolság? Képes felrobbanni külső modulon? Lepattanó szöge Csőtorkolati sebesség Területre ható sebzés
AP Van Igen Nem 70° Átlagos Nincs
APCR Van Igen Nem 70° Gyors Nincs
HE/HESH Nincs Nincs Nem Igen Nincs Lassú Van
HEAT Nincs Nincs Nem Igen 85° Lassú Nincs
Utoljára frissítve: 2021. szeptember 6. 11:29

NE KONTEÓZZ, NE SÍRJ! Mielőtt kommentelsz, ezt feltétlen olvasd el!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
karakter van hátra.
Hozzászólások betöltése... A hozzászólás frissítve lett 00:00.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Chaos_42
  • Tankos
  · 4 éve
  Hali!
  Van nekem egy csodás TD-m a Charioteer. Amelynek van a papíron csodás átütésű HESH lőszere 210 mm -es átlag átütéssel. Az lenne a kérdésem mi befolyásolja az átütés és sebzzés mértékét ? kb. 100 mm es páncélzaton. Ami nem üreges nem túl döntött, szóval csak úgy van. És telibe is van trafálva, és dobálja rá a 90-150 Hp-s sebzéseket.
  Szóval nagyvonalakban 4 Hesh ből 1 üt át. Persze szigorúan csak közepes tankokat, mert a lightok észre sem veszik.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  kicsitrash
  • Tankos
  · 5 éve
  Esetleg ki lehet egészíteni az ap és apcr lőszerek átütés veszteségének mértékével?
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Ynnegaf
  • Tankos
  · 5 éve
  Ez is jó, ráadásul követi az aktuális változásokat is az írás.

Kapcsolódó elemek

 • Ezen eszközök a tankok harci teljesítményét fejlesztik, a fogyóeszközökkel ellentétben ezeket egyszer kell megvenni és az adott tankon többet nem kell fizetni utánuk.

  Mindnek megvan a maga előnye, cserébe viszont igen magas az áruk. Az egyes felszerelések elérhetősége tiertől, tank osztálytól és nemzettől függően változhat.

 • Jelen cikkünkben összegyűjtöttünk jó néhány, a játékkal kapcsolatosan a kezdőkben esetlegesen felmerülő kérdést, egészen az alapoktól, a kicsit mélyebb, játékmechanikai dolgokig. Veteránoknak sem árt átfutni, hátha találnak benne új dolgot ;)

  A cikket folyamatosan frissíteni, bővíteni fogjuk a jövőben, kommentekben várjuk az ez irányú javaslatokat is.

 • A csatában nyújtott kiemelkedő teljesítményért járnak a kitüntetések különböző formái, a medálok, a jelvények és rangok, melyek a játékos szolgálati feljegyzésében jelennek meg, akárcsak az aktuálisan játszott tankkal elért rekordok is.

 • Egy jármű sem mehet harcba teljes virtuális legénység nélkül. A legénység kezeli a tankot a játékos irányítása alatt. Számuk tanktól függően változhat, két főtől egészen hatig. Öt fő feladatkört különböztetünk meg melyeket a legénységi tagok külön-külön látnak el, vagy egy tag lát el többet, az aktuális tank kívánalmainak megfelelően.

 • A wiki Csata mechanizmusok cikksorozatában a lehető legnagyobb részletességgel mutatjuk be Nektek, játékosoknak a játék működésének egyes technikai alapvetéseit, azaz azon játékmechanizmusokat, melyek megértése mindenki számára jelentős előnyöket nyújthat majd a csatározások során.

© 2023 WOTINFO. Minden jog fenntartva.