Jelenleg

18
látogatónk van

2018. szeptember 5. 07:58

WOT WIKI: A legénység

Írta:
(23 szavazat)
50 hozzászólás

Egy jármű sem mehet harcba teljes virtuális legénység nélkül. A legénység kezeli a tankot a játékos irányítása alatt. Számuk tanktól függően változhat, két főtől egészen hatig. Öt fő feladatkört különböztetünk meg melyeket a legénységi tagok külön-külön látnak el, vagy egy tag lát el többet, az aktuális tank kívánalmainak megfelelően.

Ezen öt feladatkör a Parancsnok, a Lövész, a Töltő, a Rádiós és a Vezető.

Ahogy a járművek, úgy a legénység is kap tapasztalati pontot minden csata után. Minden tag személyes fájlja rögzíti a fő készségének szintjét, a csatában elért eredményeit, a képzettségei és képességei szintjét(skill/perk). Kredit és arany egyaránt használható annak érdekében, hogy az adott tag fő készségi szintjét megemeljük, 75%-ra kreditből és 100%-ra arany felhasználásával, ellenben sem kredit, sem pedig arany nem használható a képzettségeik és képességeik fejlesztésére (kivéve a free XP-t váltunk át legénységi XP-vé aranyért).

Minden egyes tag feladata és készsége direkt módon befolyásolja a tankot amiben szolgálatot teljesít. Ha egy tagot kiütnek a csata során, akkor a harcjármű teljesítménye is megszenvedi azt. Például egy kiütött vezető miatt gyengül a jármű gyorsulása, alacsonyabb lesz a sebessége és rosszabb a mozgékonysága. Miután a Parancsnok sok más mellett még extra bónuszt is ad az összes többi tagnak (saját magát kivéve), ezért ha ő megsérül, azzal mindenki más teljesítménye is visszaesik egy kicsit. Továbbá egy tag kiütésével annak képzettségei/képességei is kikapcsolnak. Ha a teljes legénységet kiütik, a jármű ugyan nem sérül meg, de teljes mértékben harcképtelenné válik.

Fő képzettség

Minden tag legalább egy fő szerepkört tölt be egy járműben, ezek mindegyike specifikus feladatot lát el. A csata során a legénységi tagok életereje az általuk ellátott feladat ikonjával van jelezve, ezen ikonok színe változik, ha az adott tagot kiütik.

Szakértelem

Minden legénységi tag fő készségi és képzettségi/képességi szintje kombinálva alkotja annak szakértelmét. Egy tag szakértelme direkt módon befolyásolja a harcjármű bizonyos részeit, azok teljesítményét és ezzel a jármű általános teljesítményét is. A tagok szakértelme ugyanakkor a sérült modulok javításának idejét is csökkenti, gyorsítja a tűzoltást és csökkenti annak sebzését, illetve hatással van a jármű álcaértékére is.

Parancsnok

A parancsnok fő feladata az ellenséges járművek felderítése. Szakértelmének szintje hatással van a látótávolságra, minél nagyobb a fejlettsége annál nagyobb a távolság amiről az ellenséges járműveket felderítheti. Ezen felül a parancsnok +10% bónuszt ad a legénység többi tagjának készségi szintjére, így egy 100%-os készségi szinten lévő legénység minden egyes tagja 110%-os lesz, kivétel a parancsnokok, ők nem részesülnek a bónuszból és maradnak 100%-osak.

Lövész

A lövész fő feladata a célzás és tüzelés az ágyúval. Szakértelmének szintje befolyásolja a célzás idejét, ami alatt a célkör teljesen beszűkül, a lövések pontosságát és a torony forgásidejét. Minél jobban képzett, annál pontosabbak lesznek a lövések.

Vezető

Fő feladata a jármű vezetése és manőverezése. Szakértelmének fejlettsége határozza meg a jármű mozgási képességeit, ezen belül a gyorsulását, top sebességét, fordulási képességét és a talajellenállását. Minél képzettebb a vezető, annál jobban mozog a jármű.

Rádiós

Fő feladata a baráti járművekkel való kommunikáció. Szakértelme a rádiójel erejére van hatással. A jármű csak azon baráti egységekkel képes kommunikálni, melynek rádiójel távja átfedi a saját jel hatókörét. Minden jármű - legyen az baráti, vagy ellenséges -, ha fel van derítve egy csapattárs által, akkor az összes többi csapattársnak aki a felderítő rádiójelén belül van megjelenik a kistérképen. Az ellenfél helyzetének ismerete döntő előnyt adhat. Minél jobban képzett a rádiós, annál nagyobb távolságról képes kommunikálni a csapattársakkal.

Töltő

Fő feladata az ágyú töltése. Szakértelme a töltőidőre van hatással, annál rövidebb idő alatt lőhet újra a tank, minél fejlettebb a töltő.

Többszörös feladatok

Néhány jármű, leginkább a nagy kaliberű önjáró lövegek, vagy páncélvadászok akár 6 embert is igényelhetnek a megfelelő működéshez, mint például két töltőt. Az M2 Medium Tank szintén hat taggal működik, közülük ketten rádiósok. A T1 Heavy Tank és az M6 úgyszintén 6 tagos legénységgel operálnak, akik közül ketten a töltő szerepét töltik be mindkét tankban. Ha a duplázott feladatok közül egy tagot kiütnek, a jármű tovább működik, de 50%-os teljesítményen a 0% helyett, ugyanis egy élő tag is képes ellátni a feladatát, de lassabban, mint mikor ketten végzik, mégis jobban, mint mikor csak egy tölti be az adott szerepkört és ő sérül meg. Egyébként a két
emberes feladatkör több képességet is jelent (két ember képességei az egy helyett).

Más járművek ezzel szemben a megszokottnál kevesebb fővel harcolnak, néggyel vagy hárommal, de esetenként akár csak két emberrel. A kis méretű könnyű tankok, melyek legénysége mindössze két fő, általában egy parancsnokkal és egy vezetővel operálnak. Ilyen esetben a játék működése szerint az egyes tagoknak több fő feladatot is el kell látniuk. Például az MS-1-ben a parancsnok egyben a lövész, a rádiós és a töltő szerepét is betölti, míg a vezető mindössze a saját feladatát teljesíti. Habár ezen tagok egyszerre több fő feladatkört is betöltenek, mégis csupán egy fő képzettségük van, a legelső (a feladatkör ikonjai közül a legelső, melyek a tag mellett/alatt vannak jelölve). Ennek hátránya, hogy ha a parancsnokot kiütik, akkor minden egyéb, az általa ellátott feladatkörökből járó teljesítmény is gyengül.

Legénység kezelése

A barakkban megtalálható az összes legénységi tag, függetlenül attól, hogy tankban van-e, vagy tartalékként magában a barakkban. Továbbá a garázsban bal oldalon látható az aktuálisan kiválasztott tank legénysége.

Barakk és garázs

Felül, középen és kicsit jobbra található a barakk, ami alapból 16 férőhellyel rendelkezik és 300 arany fejében további 16 hellyel bővíthető (akárhányszor). Csak az a legénységi tag foglal férőhelyet, aki nincs tankba ültetve, azon tagok akik hozzá vannak rendelve egy harcjárműhöz, bár megjelennek a barakkban, mégsem vesznek el férőhelyet. A barakk bal oldalán lévő opciók használatával szűkíthető a listázott legénységi tagok száma, szűrhetőek nemzetre, járműre, készségre vagy akár státuszra (tankban van-e, vagy sem).

A garázsban egy tag fölé húzva az egeret megjelennek a rá vonatkozó információk. Bal egérgomb kattintással egy kisebb felugró menü jelenik meg, amivel át lehet helyezni az adott tagot, vagy helyettesíteni egy másik meglévő, azonos fő feladatkört ellátó taggal, aki eddig a barakkban volt, vagy esetleg újat toborozni a helyére. Jobb egérgomb kattintással pedig felhozható egy másik menü melyben megtekinthető az adott tag személyes fájlja, illetve beküldhető a barakkba.

Személyes fájl

A barakkban és a garázsban is egyaránt megtekinthető egy adott tag személyes fájlja jobb egérgomb kattintással.

A megjelenő ablak bal oldalán ezek az információk találhatóak:

 • A legénységi tag képe, rangja és a teljes neve.
 • A jármű neve és típusa, melynek használatára jelenleg ki van képezve.
 • A készsége, mely mutatja milyen feladatkört lát el.
 • A készségi szintje %-ban megadva.
 • A készség módosítói.
 • A jármű neve és típusa amelyikben épp szolgálatot teljesít (semmi nincs itt, ha a barakkban van).
 • A megszerzett képzettségek és képességek és azok fejlettségi szintjei.

A személyes fájl jobb oldalán négy fül található, melyek további információkkal szolgálnak az egyes ablakokban.

 • Szolgálati feljegyzés: Információt tartalmaz a tag szolgálati múltjáról, a részt vett csaták számáról és a megszerzett kitüntetésekről. Ezen kitüntetések vele maradnak akkor is, ha a tagot átképezzük és áttesszük egy másik járműbe. Ezen ablak továbbá a szükséges tapasztalati pontot és csata mennyiséget is mutatja ami ahhoz kell, hogy az aktuálisan fejlődésben lévő képzettségnek/képességnek mennyi kell hátra, hogy elérje a 100%-ot.
 • Képzés: Itt találhatóak a fő képzettséghez tartozó elérhető szintek fejlesztés esetén, illetve az átképzés lehetősége egy másik járműbe.
 • Képességek: Ezen ablak mutatja az adott tag számára elérhető összes képzettséget (skill) és képességet (perk), melyek a fő feladatához tartozó kiegészítők. Amikor egy tag készen áll arra, hogy egy új képességet tanuljon, egy ikon jelenik meg mely segítségével beállítható neki a következő képesség.
 • Személyes adatok: Ezen az oldalon látható a tag fényképe, családi és utóneve. 50 arany felhasználásával megváltoztatható a fénykép és a név is.

Toborzás, átvitel és feloszlatás

 • Toborzás: Bármikor lehet új legénységi tagot toborozni, az új tagok személyes adatai random módon generálódnak, de a játékos által választott szerepkört kapják meg.
 • Egy tapasztalt legénységi tag átvitele egy másik járműbe: Amíg a nemzet és a szerepkör egyezik, addig a legénységi tagot át lehet vinni egy másik járműbe, habár átképzésre is szükség lesz.
 • Feloszlatás: Egy tag bármikor elküldhető, ezen opció pedig véglegessé válik, amint lejár a visszavonási idő. 32 nap áll rendelkezésre a visszavonáshoz, ebből 2 nap amíg ingyen és 30 további nap amíg 60.000 kredit fejében lehet visszavenni az elküldött tagot. Csak azok a legénységi tagok elküldése vonható vissza ezen időtartam alatt, akiknek legalább egy képesség 100%-os szintre történő fejlesztéséhez van elegendő tapasztalati pontja, vagy rendelkezik már legalább egy kifejlesztett képességgel.

A készség (szerepkör) fejlesztése és átképzése

Függetlenül attól, hogy új legénységi tag lett-e toborozva vagy egy már meglévő tagot képezünk át (mert egy másik járműbe lett átvíve), három lehetőség adott a képzéshez. Ezek pedig a Tank akadémia, az Ezred iskola és a Gyors képzés.

  

Lehetőségek új tag toborzása esetén:

 • Tank akadémia: 200 aranyért a kiválasztott tag 100%-os készségi szinttel kerül az jelenlegi járműbe, ezzel automatikusan elérhetővé válik képességek választása is.
 • Ezred iskola: Ennek ára 20.000 kredit és a kiválasztott legénységi tag készségi szinte 75%-ra ugrik. Ez esetben az új képességek választása még nem érhető el, egészen a készség 100%-os szintjéig.
 • Gyors képzés: Ez az opció ingyenes és 50%-os készségi szintet ad. A képességek választása ilyenkor még szintén tiltva van.

Lehetőségek átképzés esetén, hogy egy másik tankba mehessen az adott tag:

 • Tank akadémia: Ezen opcióval 200 arany fejében a kiválasztott legénységi tag készségi szintje azonnal 100%-os lesz az új járműben. Ha a tagnak jelenleg nincs kiválasztott képessége, ez a lehetőség automatikusan megnyílik, így azonnal kiválaszthatóvá válnak neki. Ha már rendelkezik fejlődő képességgel, akkor ezeket is magával viszi az új járműbe és azonnal használhatóak is bárminemű csökkentés nélkül.
 • Ezred iskola: 20.000 kredit befizetésével ezen opció (minimum) 75%-osra képezi át a kiválasztott legénységi tag fő képzettségét az új járműben. Abban az esetben, ha az előző járműben a fő képzettsége 100%-os volt, úgy ezen átképzési opció 90%-ra állítja azt az új járműben, ha annak típusa ugyanaz, illetve a régi járműben megszerzett szintnek (de nem 100%) megfelelően csökken az átképzés szintje is, minimum 75%-ra. Példával élve, ha egy páncélvadászból 100%-os képzettségen átvisszük a tagot egy másik páncélvadászba, úgy annak képzettségi szintje 90% lesz, ha egy másik típusú járműbe visszük át, akkor a képzettségi szintje 80% lesz.
  Ezen opcióval a képességek választása tiltva van, míg a legénységi tag el nem éri a 100%-os készségi szintet.
 • Gyors képzés: Ingyenes lehetőség, mely a kiválasztott legénységi tag készségi szintjét minimum 50%-ra állítja. Ha egy 100%-os fő képzettségi szintű legénységi tagot át szeretnénk tenni egy a jelenlegivel azonos típusú járműbe, például páncélvadászból páncélvadászba, akkor a készségi szintje 80%-ra állítódik. Ha másik típusba visszük át, akkor 60% lesz. Az átképzés utáni szint annak függvényében változik, hogy az eredeti járműben milyen szinten volt. Ezen opcióval a képességek választása szintén tiltva van, míg a legénységi tag el nem éri a 100%-os készségi szintet.
 • Hatások a már meglévő képességekre: Ha egy legénységi tag már rendelkezik teljesen kifejlesztett és/vagy fejlődő képességgel, akkor ezeket veszteség nélkül viszi magával az új járműbe akkor is, ha az Ezred iskola, vagy akár a Gyors képzés opcióval lett átképezve. Egy részük továbbra is ugyanúgy működik, habár a fejlődésük egészen addig szünetel, amíg a készség (szerepkör) újra el nem éri a 100%-ot. Bizonyos képességek azonban teljesen ki vannak kapcsolva és hatásuk nem érvényesül egészen a készség 100%-os szintjének eléréséig.

Az átképzés és más járműbe történő átvitel lehetséges okai:

Miután a következő tank kihúzása befejeződött, érdemes a legénységet átküldeni a barakkba, az új járművet legénység nélkül megvenni, a régi tank legénységét áthelyezni, majd átképezni őket az újra. Ez kiváltképp hasznos, ha a legénységnek már vannak elsajátított képességei. Tetemes mennyiségű tapasztalati pont szükséges a legénység fő képzettségének 100%-ra történő fejlesztéséhez, illetve nagy mennyiségű fizetőeszköz. Sokkal nehezebb és sokkal több időt igényel egy új, komplett legénység számára míg több képességet is elsajátítanak, ezért is érdemes megtartani a régi legénységet és átvinni őket az új járműbe. Ha egy adott legénységi tagnak már vannak fejlesztett képességei, akkor nem jó ötlet elküldeni őt, még akkor sem, ha új helyeket kell venni a barakkban ahhoz, hogy ott tárolhasd őt. Egy újonnan toborzott tag még akkor is, ha a fő képzettsége eleve 100%-ra van vásárolva, mindig hátrányban van egy képzett és esetleg több képességgel rendelkező taggal szemben.

Abban az esetben is érdemes megtartani egy meglévő legénységi tagot, ha annak még nincsenek ugyan eltanult képességei, de a készsége nagyobb, mint 83%, akkor az új járműre való átképzése esetén az Ezred iskolát választva a fő képzettsége még így is nagyobb lesz, mint egy újonnan toborzott tag 75%-os képzettsége.
Egy legénységi tag rangja és megszerzett medáljai vele maradnak az átképzés után is. Habár ezek közül egyik sincs befolyással a tag teljesítményére.

Képességek

A képességek további szerepet játszanak a legénységi tagok szakértelmében, ezek a fő képzettség (készség) mellett sajátíthatóak el és akkor válnak elérhetővé, ha a fő képzettség szintje eléri a 100%-ot. Amikor egy új képzettség/képesség sajátítható el, egy apró, zöld jel jelenik meg a tag neve alatt. Erre kattintva láthatóvá válnak az elérhető képzettségek/képességek. Ezek alatt részletesen le van írva hatásuk és aktiválódásuk menete, illetve a két típus is meg van különböztetve. A köztük lévő különbséget fontos észben tartani.

 • Képzettség (Skill): A kiválasztás után azonnal aktiválódik, habár hatása csak egy részleges %-a a maximálisan elérhető szintnek. Hatással van a legénységi tag szakértelmére és a képzettség aktuális szintjének megfelelően befolyásolja azt. Egy 45%-os szinten lévő képzettség ugyanennyivel segíti az azt birtokló tagot. Ahogy fejlődik, úgy növekedik a hatása egészen a maximális 100%-ig.
 • Képesség (Perk): Kiválasztás után inaktív marad és csak az után aktiválódik, miután a fejlettségi szintje eléri a 100%-ot.

Egy skill/perk kiválasztása után annak ikonja mellett a zöld + jel helyett aktuális szintje jelenik meg %-ban. A skill-ek kivilágított ikonnal jelennek meg, ez jelzi, hogy aktívak, míg a perk-ek ikonja átlátszó, vagy halovány, jelezvén, hogy inaktívak. Amint elérik a 100%-ot és aktiválódnak, azok ikonjai is világosak lesznek. Egy tag egyszerre csak egy képességet fejleszthet, ha az elérte a 100%-ot, egy újabb zöld ikon jelenik meg az előző képesség mellett, jelezve, hogy egy új képesség választható. Minden egyes újonnan választott képesség teljes kifejlesztéséhez szükséges tapasztalati pont mennyisége a duplája az előzőnek, ezzel téve irreálisan nehéz feladattá az összes képesség elsajátítását.

Képzettségek listája (skill)

Ikon Név Szerepkör Leírás
Javítás Minden legénységi tagnak

Növeli a legénység javítási képességét sérült modul esetében. Hatása Szerszámos láda használatával javul. Minél fejlettebb a képesség annál jobban csökken a javításhoz szükséges idő. A csatában azonnal aktiválódik amint egy modul megsérül. Hatása összeadódik az összes legénységi tagnál, minél többnek megvan ez a képesség annál gyorsabb a javítás, ennek hatásfokát a teljes legénység képességi szintjeinek átlaga adja. Ha mindössze csak egy tagnak van meg ez a képesség egy négy fős jármű esetén és az is csak 80%-on az annyit jelent, hogy a javítás hatékonysága (80+0+0+0)/4 azaz 20%.

A minél gyorsabb javítás létfontosságú azon tankok számára, amelyek sebességükre és manőverezőképességükre támaszkodnak leginkább.

Tűzoltás Minden legénységi tagnak

Ezen képesség a legénység tűzoltási képességének hatékonyságát növeli. Azonnal aktiválódik amint a jármű tüzet fog. Minél nagyobb a legénység ezen képességének szintje annál gyorsabban oltják el a tüzet és annál kevesebb sérülést szenved el a jármű. Ezért akkor a leghatékonyabb, ha az összes tagnak megvan, ugyanakkor a tűz esélyét nem csökkenti. A teljes legénység átlag tudása határozza meg a hatékonyságát. Ha mindössze csak egy tagnak van meg ez a képesség egy négy fős jármű esetén és az is csak 80%-on az annyit jelent, hogy a javítás hatékonysága (80+0+0+0)/4 azaz 20%.

A tűzoltási képesség inkább azon nagyobb járművek esetében hasznosabb, amik képesek felfogni némi sebzést, mielőtt teljesen elpusztulnak, de a fogyóeszközök vásárlása hatékonyabb lehet a tűz megelőzése érdekében.

Álcázás Minden legénységi tagnak

Növeli a harcjármű álcaértékét. Minél magasabb a fejlettségi szint, annál jobb az álcázás. Hatása együttműködik az álcahálóval. Akkor a leghatékonyabb, ha az összes tagnak megvan. A teljes legénység átlag tudása határozza meg a hatékonyságát. Ha mindössze csak egy tagnak van meg ez a képesség egy négy fős jármű esetén és az is csak 80%-on az annyit jelent, hogy a javítás hatékonysága (80+0+0+0)/4 azaz 20%.

Leginkább páncélvadászok, önjáró lövegek és felderítők számára hasznos. Ezen képesség az álcahálóval ellentétben mindig aktív.

Mentor Parancsnok Minden 1% fejlettségi szintért 0,1% extra tapasztalati pontot kap a legénység összes tagja a csata után, kivéve a parancsnokot. Összesen 10% extra tapasztalati pontot kap a legénység, ha a Mentor képesség 100%-on van. Ha a csata során emelkedik a képesség fejlettségi szintje, akkor a legénység megkapja a többlet tapasztalatot.
Felderítő Parancsnok

Fejlődésével fokozatosan növeli a jármű látótávolságát. Minden 1% után 0,02%-kal növekszik a látótáv, összesen maximum 2%-kal, ha a képesség elérte a 100%-ot. Ezen felül az aktuális csatában, ha a megfigyelő eszköz megsérül a hatása százalékonként 0,2%-kal emelkedik, 100%-os szint és sérült modul esetén a maximális növekedés 20% egészen addig, amíg a modul sérült.

Hatása együttműködik a rádiós Helyzetfelismerés képességével, a Távcsővel, a Kísérleti távcsővel és a Periszkóp távcsővel.

Ezermester Parancsnok Képessé teszi a parancsnokot, hogy átvegye bármelyik legénységi tag feladatait, ha az megsérült. A helyettesítés azonnal megkezdődik amint egy tag megsérül, vagy kiütik, de annak feladatát a parancsnok csak a képességének aktuális fejlettségi szintjének (X×0,5%) megfelelően képes átvenni maximum 50%-ban. Ha még egy tag megsérül, hatása szétoszlik a két sérül tag feladatainak ellátása között. Ha a parancsnoknak egy tagot kell helyettesítenie, akkor 100%-os szint esetén annak feladatait 50%-ban képes ellátni, ha egyszerre két sérült tagot kell helyettesítenie, akkor azok feladatait mindössze csak 25-25%-ban.
Fegyverkovács Lövész

Csökkenti a pontatlanság mértékét abban az esetben, ha az ágyú megsérül (megnövekedett szóráskör). Ahogy fejlődik, fokozatosan növeli a pontosságot sérült ágyú esetén, minden 1% után 0,2%-kal, azaz összesen 20%-kal, 100%-os szinten.

Hatása együttműködik a Függőleges stabilizátorral. Ha két lövésznek is megvan ez a képzettség, csak az működik amelyik fejlettebb.

Pillanatkép Lövész

Toronyforgás közben növeli a pontosságot (csökkentett szóráskör széthúzás). Fokozatosan, minden 1% után 0,075%-kal növekedik a hatása, ahogy a képzettség fejlődik, egészen 7,5%-ig, amikor eléri a 100%-ot. Ugyanakkor torony nélküli harcjárművek esetében is működik a löveg mozgatása során.

Hatása együttműködik a Függőleges stabilizátorral. Ha két lövésznek is megvan ez a képesség, akkor csak az van működésben amelyik fejlettebb.

Főleg gyors tankokhoz hasznos, melyekkel könnyebb flank-elni és a célpont körül keringve tüzelni, ugyanakkor hasznos a fedezékből ki-be mozgó harc (peek-a-boo) esetén is.

Ezen képzettség a torony forgása közben növeli a pontosságot, míg a Sima Utazás a tank mozgása közben növeli azt, így együttes hatásuk javallott minden gyors és mozgékony tankra amikkel a játékosok szeretnek mozgás közben tüzelni.

Kuplungégető Vezető

Megnöveli a tank fordulásának sebességét. Fokozatosan erősödik ahogy a szintje fejlődik, minden 1% után 0,05%-kal gyorsítja a fordulási sebességet, egészen a maximális 5%-ig.

Hatása összeadódik a Plusz barázdákkal, az Import, vagy Minőségi olajjal, a Végsebesség határoló kikapcsolóval és a 100-as, vagy 105-ös oktánszámú üzemanyaggal.

Kiváltképp hasznos azon tankok esetében, melyek elég gyorsak, de az alap fordulási képességük nem túl jó. Ezen felül a nehéz és nagyon lassan forduló tankok, a páncélvadászok és az önjáró lövegek számára is jó választás.

Sima utazás Vezető

A harcjármű mozgása közben növeli a pontosságot. Fokozatosan erősödik ahogy fejlődik, minden 1% után 0,04%-kal, egészen a maximum 4%-ig.

Hatása együttműködik a Függőleges stabilizátorral.

Főleg gyors tankokhoz hasznos, melyekkel könnyebb flank-elni és a célpont körül keringve tüzelni, ugyanakkor hasznos a fedezékből ki-be mozgó harc (peek-a-boo) esetén is. Ezen képesség a jármű mozgása közben növeli a pontosságot, míg a Pillanatkép képesség a torony forgása közben, így együttes hatásuk javallott minden gyors és mozgékony tankra, amikkel a játékosok szeretnek mozgás közben tüzelni.

Off-Road vezetés Vezető

Csökkenti a jármű talajellenállási értékeit, melyek a jármű mozgékonyságára és gyorsulására vannak hatással puha és közepesen puha talajon. Ilyen minőségű talajon a hatása fokozatosan erősödik, ahogy a képesség fejlődik, minden 1% után 0,1%-kal csökkenti a talajellenállást, egészen a maximális 10%-ig. Kiépített úton, betonon és aszfalton nincs hatása. Egyéb minőségű talajon a hatása minden 1%-os fejlettség után 0,025%-kal csökkenti az ellenállást, egészen 2,5%-ig.

Hatása együttműködik a Plusz barázdákkal.

Gyors, a sebességre építő tankok és a lassú, nehézkes tankok számára egyaránt hasznos.

Irányított ütközés Vezető

Ütközés alkalmával csökkenti az elszenvedett sérülés mértékét és növeli az okozott sérülés mennyiségét abban az esetben, ha a saját jármű mozgásban van. Hatása fokozatosan növekszik minden 1% után 0,15%-kal, egészen a maximális 15%-ig.

Az elszenvedett sérülés mértékének csökkentése együttműködik a Repesz páncéllal.

Főként nehéz és közepes tankok számára ajánlatos melyek vastag front páncéllal rendelkeznek, kivéve a leglassabb nehéz tankokat. Hasznos társ, ha szereted az arty vadászat sportot.

Rádió jel erősítés Rádiós

Megnöveli a jármű rádiójának jelerősségét. Fejlődése során fokozatosan erősödik, minden 1% után 0,2%-kal növeli a jelerősséget egészen a maximális 20%-ig. Ha két rádiósnak is megvan ez a képesség, csak a fejlettebb van működésben.

Önjáró lövegeknek és felderítőknek hasznos.

Helyzetfelismerés Rádiós

Megnöveli a jármű látótávolságát. Hatása fokozatosan erősödik, minden 1% után 0,03%-kal, egészen a maximális 3%-ig. Ha két rádiósnak is megvan ez a képesség, akkor csak a fejlettebb van működésben.

Hatása együttműködik a parancsnok Felderítő képességével, ugyanakkor annak ellenére, hogy ez nagyobb látótáv növekedést biztosít mint a Felderítő képesség, sérült modul esetén nem ad bónuszt.

Jelfogó Rádiós

Megnöveli a szövetséges kommunikáció jelerősségét a saját rádió hatótávolságán belül. Hatása fokozatosan erősödik, minden 1% után 0,1%-kal, egészen maximum 10%-ig. A saját jelerősségre nincs hatással.

Ha két rádiósnak is meg van ez a képesség, csak az van működésben amelyik fejlettebb.

Képességek listája (perk)

Bajtársak Minden legénységi tagnak

Az összes legénységi tag készségi szintjét és általános képzettségeinek szintjét (Javítás, Tűzoltás és Álcázás) növeli 5%-kal. Továbbá a parancsnok Mentor képességét is megnöveli 5%-kal. Más egyéb képességre nincs hatással és egészen addig nem biztosít bónuszt (kikapcsolt állapotban van), amíg egy adott harcjármű összes legénységi tagjánál el nem éri a 100%-os fejlettségi szintet. Ha egy tagot a csata során kiütnek, vagy megsérül, a perk hatása továbbra is aktív marad.

Hatása együttműködik a Fokozott szellőzés felszereléssel és a nemzeti ételek fogyóeszközökkel. A női és férfi legénységi tagok Bajtársak perk-je szintén együttműködik.

Hatodik érzék Parancsnok

Lehetővé teszi a parancsnok számára, hogy felismerje ha a járművét felfedezték. A felderítést követően három másodperccel érkezik a jelzés egy égőt ábrázoló ikon formájában. A jelzés pár másodperc múlva kikapcsol, függetlenül attól, hogy a jármű még mindig fel van-e derítve, vagy sem. Ahhoz nincs jelzés, hogy a jármű mikor vált ismét rejtetté.

Főként páncélvadászok, önjáró löveget és passzív felderítők számára ajánlott.

Sasszem Parancsnok Lehetővé teszi a parancsnok számára, hogy felismerje a becélzott ellenséges tank sérült moduljait 4 másodperc elteltével. A sérült modulokat jelző ikonok az ellenséges tank mellett jelennek meg. Csak azon ellenfelek esetében működik, melyeket te fedeztél fel. Közvetlen és közvetett (tüzérségi) célzás közben is működik.
Mesterlövész Lövész

3%-kal növeli annak az esélyét, hogy AP, APCR, vagy HEAT lövedék használata esetén modult, vagy legénységi tagot sebezzen a találat. HE és HESH lövedék használatakor nem működik.

Ha két lövésznek is megvan ez a képessége (100%-os fejlettség esetén aktív), hatásuk nem adódik össze.

Célmegjelölő Lövész

2 másodperccel tovább marad felfedezetten a célba vett ellenséges jármű, ha az 10°-os sávon belül van a célkörhöz képest. Csak közvetlen célzás (árkád és lövész mód) esetén működik, az önjáró lövegek tüzérmódjában nem aktív, azonban minden szövetséges jármű számára tovább marad felderítve a megcélzott ellenséges jármű, még a baráti önjáró lövegek számára is, akkor is, ha azok a tüzérmódjukban vannak.

Ha két lövésznek is aktív ez a képessége, hatásuk nem adódik össze, mindössze csak egyiküké működik.

Megelőző karbantartás Vezető 25%-kal csökkenti a tűz esélyét azáltal, hogy megelőzi az olaj vagy az üzemanyag szivárgását a motorban. Ennek hatása együttműködik a prémium Tűzoltókészülékkel.
Bosszúálló Rádiós Lehetővé teszi, hogy saját jármű elpusztulását követően a túlélő rádiós 2 másodperccel tovább jelentse az ellenségek pozícióját. Ha két rádiósnak is aktív ez a képessége, hatásuk nem adódik össze, csupán egyiküké működik.
Biztonságos elhelyezés Töltő Lehetővé teszi, hogy a lövész úgy helyezze el a lövedékeket a lőszerrekeszben, hogy azok nem érnek egymáshoz, ezzel megnő a lőszerrekesz életereje 12,5%-kal és csökken a berobbanás esélye. Ha két lövésznek is megvan aktívan ez a képesség, hatásuk nem adódik össze, csak egyiküké működik. Ellenben a hatása együttműködik a Vizes lőszertartó felszereléssel.
Adrenalin roham Töltő Ha a saját jármű életereje 10% alá esik, a töltő 9,1%-kal gyorsabban tölti be a következő lőszert. Ha két lövésznek is megvan, hatásuk nem adódik össze, csupán egyiküké aktív. A Töltésgyorsító felszerelés hatásával viszont együttműködik.
Megérzés Töltő

17%-os esélyt biztosít ahhoz, hogy a töltő valami varázslatos módon azonnal átváltsa a lőszertípust és betöltse azt a lövegbe függetlenül attól, hogy az ágyú tűz kész állapotban volt-e, vagy épp a töltési folyamat kellős közepén.

Hatása összeadódik, ha két lövésznek is megvan aktív fejlettségen (100%), így az együttes esélyük a sikeres voodoo-ra immáron 34%.

Csak akkor van értelme, ha az adott harcjárműben egynél több lőszertípus van. Miután a hatás egyszer megtörtént, az ágyúnak teljesen betöltve kell lennie, hogy újra működésbe léphessen a varázslat. Csak a lőszertípus manuális váltása esetén történhet meg a csoda, automatikusan, magától nem fog soha.

A képességek kezelése

Kiválasztás halasztása: A kiválasztás elhalasztása miután egy új képesség válik elérhetővé azt eredményezi, hogy a legénységi tag ugyan továbbra is megkapja a neki járó tapasztalati pontot a csaták után, de az elraktározódik. Ha később választjuk ki az új képességek, akkor az addig megszerzett és elraktározott összes tapasztalati pont hozzáíródik az új képességhez. Ezen felül, ha egy legénységi tag átképzésére kerülne sor egy új harcjárműbe és az újonnan elérhető képesség nem lett kiválasztva pár csatával előtte, akkor az elraktározott tapasztalati pont a fő képzettséghez íródik hozzá, így akár eleve 100%-on kezdhet az új járműben, annak ellenére is, hogy nem a Tank akadémia opcióval lett átképezve. Természetesen ilyen esetben a már meglévő képességek is megmaradnak.

A másodlagos szerepkörök hatása a képességekre: Néhány harcjármű esetében egy bizonyos legénységi tagnak több feladatkört is el kell látnia a fő képzettségén felül. Például egy két személyes járműben, amiben csak egy parancsnok és egy vezető foglal helyet, a parancsnoknak további szerepköröket is be kell töltenie, egy személyben, lövész, rádiós és töltő is egyben. Ilyen esetben a parancsnok számára is elérhető minden képesség, ami alapjában véve csak az ahhoz tartozó szerepkört betöltő legénységi taghoz tartozik. Ha egy ilyen parancsnok átkerül egy olyan járműbe, ahol már nem kell több feladatkört is betöltenie, akkor a megszerzett pozíció specifikus képességek inaktívvá válnak nála. Példával élve egy Leichttraktor három fős legénységgel operál, itt a parancsnok a rádiós és a lövész szerepét is betölti. Ezen két kiegészítő feladatkörhöz tartozó képességeket is elsajátít, ám ezután átkerül a Pz.Kpfw. II könnyű tankba, amiben viszont már a rádiós szerepét nem ő látja el, így a számára megtanult rádiós képesség deaktiválódik. A megtanult képességet ugyan nem veszti el, de egészen addig inaktív marad, amíg bele nem kerül egy olyan harcjárműbe, amiben újra neki kell ellátnia a rádiós feladatait is.

A képességek eldobása: Minden egyes legénységi tag már megtanult képességeit el lehet dobni és újra kiosztani, ha szükséges. Erre három lehetőség adott:

 • Gyors képzés (ingyenes). Ezen opcióval a meglévő képességek összesített tapasztalati pontjaiból 20% elvész.
 • Ezred iskola ( 20.000 kredit). Ezen opcióval a meglévő képességek összesített tapasztalati pontjaiból 10% elvész.
 • Tank akadémia (200 arany). Ezen opcióval a meglévő képességek összes tapasztalati pontja megmarad.

Midőn a képességek eldobásánál az összes meglévő képesség tapasztalati pontja van figyelembe véve, így minél több képesség van - ezáltal minél több a tapasztalati pont is -, annál nagyobb a veszteség, ha nem a Tank akadémia opcióval történik a képességek eldobása, ugyanakkor csak ezek tapasztalati pontjai számítanak bele az eldobásba, a fő képzettségé nem. Például, ha egy legénységi tag fő képzettsége elérte a 100%-ot és elérhetővé vált egy új képesség fejlesztése, annak kiválasztása után az 0%-os lesz, így azonnal cserélve (véletlen rossz döntés miatt) az ingyenes Gyors képzéssel sem veszít tapasztalati pontot a fő képzettségből sem.

Mivel a képességek minden egyes 1% fejlődése több tapasztalati pontot igényel, mint az előző, nem lehet csak szimplán levonni a 10-20% veszteséget az aktuális fejlettségi szintjükből eldobás esetén. Ha például a Javítás képesség 70%-on áll és az Ezred iskolát választva el szeretnénk dobni, a 10%-os tapasztalati pont veszteség nem azt jelenti, hogy 60%-os lesz a helyére kiválasztott új képesség. Ki kell számolni, hogy a jelenlegi fejlettségi szinthez összesen hány tapasztalati pont szükséges és annak értékéből kell levonni a 10%-os veszteséget. Másik példával élve, ha az egyik legénységi tagnak 50%-os a képességének fejlettségi szintje és a Gyors képzés opciót választva dobjuk el, nem ezen értékből vonódik le a 20%-os tapasztalati pont veszteség, tehát nem 40% lesz a kapott eredmény (az 50 20%-a 10, így 50-10=40). A helyes végeredmény valójában 45% lesz, mert ahhoz, hogy ezen képesség 50%-os legyen összesen 19.097 tapasztalati pont szükséges és ennek 20%-os vesztesége 15.227 megmaradt tapasztalati pontot jelent, ami így egy 45%-os fejlettségi szintű képességhez elég. Egy olyan tag esetében akinek van egy már 100%-ra fejlődött képessége és egy további ami 80%-on áll (amihez összesen 374.757 tapasztalati pont kell), az eldobás után egy 100%-os és egy 67%-os képessége lesz (erre elég a megmaradó 298.662 tapasztalati pont). A magas ár és veszteség arány miatt érdemes már legelőszőr nagy körültekintéssel kiválasztani a képességeket.

Abban az esetben, ha egy legénységi tagot átképzünk egy másik harcjárműbe - és nem a Tank akadémia opcióval -, akkor a fő képzettségük szintje 100% alá esik. Ilyenkor a képességek eldobásával a visszanyert tapasztalati pontokból automatikusan levonódik annyi, amennyi ahhoz szükséges, hogy a fő képzettség újra 100%-os legyen és a fennmaradó tapasztalati pontok újra kioszthatóak a képességere. Emiatt a fejlődés alatt álló képesség alacsonyabb szinten lesz, mint előtte volt. Az is lehetséges, hogy egy képességet (az utolsót ami épp fejlődés alatt áll) elveszítünk, akkor ha annak fejlettségi szintjéhez szükséges tapasztalati pontok önmagukban nem elegendőek a fő képzettség újbóli 100%-ra emeléséhez, így egy már teljesen kifejlesztett képességből is levonódik a szükséges mennyiség és az nem lesz újra 100% a kiosztás során.

Fejlettségi szint

Minden legénységi tag képességének szintje (és fő képzettségének szintje, ha az nem 100%-os) fokozatosan emelkedik a csaták után kapott tapasztalati pontokkal. Minden tag ugyanannyi tapasztalati pontot kap egy csatáért, leszámítva, ha egy tag valamilyen megvonást (például kiütött legénységi tag a csata végén) vagy extrát (például a parancsnok Mentor képessége) kap. A megszerzett XP először mindig a fő képzettséghez adódik, s amint az elérte a 100%-ot, onnantól képességek fejlődéséhez van hozzáadva.

Fejlettebb képességi szint vásárlása

Jelenleg nincs opció arra, hogy egy adott képesség fejlettségi szintjét növeljük vásárlás útján, ehhez csak a csatákban megszerzett tapasztalati pont és a szabad tapasztalati pont aranyért történő átváltásának lehetősége az egyedüli út. Ugyanakkor a fő képzettség fejlettségi szintjének növelésére ott van a három, már jól ismert opció, mely újonnan toborzott tag esetén és egy már meglévő tag átképzése esetén érhető el:

 • Gyors képzés (ingyenes verzió): Ezen opcióval a legénységi tagnak további 95.484 tapasztalati pontot kell szereznie, hogy 50%-ról elérje a 100%-ot (a 0%-tól 50%-ig szükséges 9758 tapasztalati pont van ingyen).
 • Ezred iskola (20.000 kredit): Ezzel a lehetőséggel a legénységi tagnak további 72.573 tapasztalati pontot kell szereznie, hogy 75%-ról elérje a 100%-os fejlettségi szintet (az 50%-ról 75%-ra való fejlődéshez szükséges 22.940 tapasztalati pont kerül 20.000 kreditbe).
 • Tank akadémia (200 arany): Ez a lehetőség biztosítja azt, hogy nem szükséges további tapasztalati pont a fejlődéshez, hiszen eleve 100%-os szintre emeli a legénységi tag fő képzettségét (az 50%-tól 100%-ig szükséges 95.484 tapasztalati pont ára a 200 arany).

Bizonyos események alkalmával az Ezred iskola és a Tank akadémia megszabott árai feleződnek egy adott időtartamra, így 10.000 kredit és 100 arany az akciós ár.

A fejlettségi szint növeléséhez szükséges tapasztalati pont mennyisége

Két tényt kell figyelembe venni a fejlettségi szint növeléséhez szükséges tapasztalati pontok mennyiségével kapcsolatban.

 • Első tény: Az összes tapasztalati pont ami ahhoz kell, hogy az elsőnek kiválasztott képesség elérje a 100%-ot a duplája annak, mint amennyi ahhoz szükséges, hogy a fő képzettség 100%-os legyen. Egyen duplázás minden egyes további képesség fejlesztése esetén érvényes, azaz kétszer annyi kell a következőhöz, mint amennyi az előzőhöz kellett.
  • Fő képzettséghez szükséges tapasztalati pont 0% - 100%: 105.030 XP
  • Első képességhez szükséges tapasztalati pont 0% - 100%: 210.060 XP
  • Második képességhez szükséges tapasztalati pont 0% - 100%: 420.120 XP
  • Harmadik képességhez szükséges tapasztalati pont 0% - 100%: 840.240 XP
  • És így tovább...
 • Második tény: A fejlettségi szint minden 1%-ához szükséges tapasztalati pont mennyisége nem fix érték és egyre több szükséges ahogy a képesség fejlődik. Példával élve:
  • Fő képzettség 1%-os növekedése 68%-ról 69%-ra: 21 × 25 × 100(68/100) = 1.146 XP (de az 1%-hoz ami a 98%-ról a 99%-ra kell: 21 × 25 × 100(98/100) = 4.560 XP)
  • Első képesség 1%-os növekedése 48%-ról 49%-ra: 22 × 25 × 100(48/100) = 912 XP (de az 1%-hoz ami a 98%-ról a 99%-ra kell: 22 × 25 × 100(98/100) = 9.120 XP)
  • Második képesség 1%-os növekedése 48%-ról 49%-ra: 23 × 25 × 100(48/100) = 1.824 XP (de az 1%-hoz ami a 98%-ról a 99%-ra kell: 23 × 25 × 100(98/100) = 18.240 XP)
  • Harmadik képesség 1%-os növekedése 48%-ról 49%-ra: 24 × 25 × 100(48/100) = 3.648 XP (de az 1%-hoz ami a 98%-ról 99%-ra kell: 24 × 25 × 100(98/100) = 36.480 XP)

Ezen két grafikon a képesség fejlődésének folyamatát ábrázolja a szükséges tapasztalati pont figyelembe vételével.

Ez a grafikon mutatja a fejlődéshez szükséges tapasztalati pont mennyiségét ahogy egyre növekszik a fő képzettség és az első három képesség szintje.

Ez a grafikon pedig a fokozódó mennyiséget ábrázolja a fő képzettség és az első két képesség szintjének növekedéséhez szükséges tapasztalati pontról 0%-tól egészen 100%-ig.

Bónuszok és megvonások

A játék mechanizmusa egy sor változó mértékű bónuszt és megvonást tesz lehetővé, ami hatással van a fő képzettség és a képességek szintjére. Ezen bónuszok és megvonások függvényében változhat egyes képességek használhatósága és hatékonysága, illetve a megszerzett tapasztalati pont mennyisége egy csata után, mely a képességek fejődéséhez íródik hozzá. Függően a csatában történő eseményektől, a használt felszerelésektől, a megvásárolt fogyóeszközöktől, a már meglévő képességek típusától, a legénység fejlettségi szintjétől és ezek bizonyos kombinációitól a bónuszok és megvonások hatásának mértéke változhat. Ezek minden csatában befolyásolják a legénység fő képzettségének és képességeinek fejlettségi szintjét. A bónuszok és megvonások összevont hatásának eredménye az effektív fejlettségi szint, melyet a játék mechanizmusa számít ki, hogy ennek fényében hogyan alakul a jármű teljesítménye a csatában. Ezen számolás eredménye ugyanúgy helyzetfüggően változik, mint a bónuszok és megvonások hatása az egész csata során.

A csata végeztével a változások végeredménye függvényében szerzett tapasztalati pont mennyiség adódik hozzá a járműhöz és a legénységhez.

Bónuszok amik a legénység fejlettségi szintjét és tapasztalati pontjainak mennyiségét befolyásolják

Ezen bónuszok a legénység képességeinek fejlettségi szintjét és esetlegesen az általuk megszerzett tapasztalati pont mennyiségét növelik.

 • Prémium fogyóeszközök által biztosított bónuszok: Ha a csata kezdetén egy ilyen fogyóeszköz van a legénységnek, akkor ez +10%-ot ad minden legénységi tag fő képzettségi szintjéhez és az összes képzettségének szintjéhez, kivétel ez alól az összes képesség (perk). A csata teljes időtartamára szól a bónusz és akkor is kifejti hatását, ha a fő képzettség, vagy egy képzettség 100%-on van, így 110%-os lesz.
 • A Fokozott szellőzés felszerelés által biztosított bónusz: Ez +5%-ot ad az összes legénységi tag fő képzettségi és képzettségeinek szintjéhez, ugyanakkor a perk-ekre nincs hatással. A csata teljes időtartamában aktív a bónusz, hovatovább egészen addig végleges extrát jelent, amíg a jármű rendelkezik ilyen felszereléssel. Hatása akkor is aktív, ha a fő képzettség, vagy egy képzettség 100%-on van, így 105%-os lesz.
 • A parancsnok Mentor képessége: Leírás a skill listájában.
 • A parancsnok Ezermester képessége: Leírás a skill listájában.
 • Bajtársak képzettség: Leírás a perk listájában.
 • Nagyméretű elsősegély készlet: Aktiválás után meggyógyítja az összes sérült legénységi tagot. Ezt követően a tagok újra megsérülhetnek. Passzív hatása: 15%-kal növeli a legénységi tagok sérüléssel szembeni ellenállását átütő találatokkal szemben. Ez állandóan aktív bónusz, kivéve a használat utáni 90 másodperces újratöltődési időben, ez alatt inaktív. Továbbá ugyan nem ad bónuszt a legénységi tagok fő képzettségének és képzettségeinek fejlettségi szintjéhez, de az aktív bónuszának köszönhetően könnyebben elkerülhető, hogy a csata végén sérült tag maradjon a tankban, ami miatt megvonás járna a megszerzett legénységi tapasztalati pont mennyiségére.
 • Kis elsősegély készlet: Aktiválás után meggyógyít egy sérült legénységi tagot a csata hátralévő időtartamára. Ugyanezen tag újra megsérülhet a gyógyítás után is. Semmilyen bónuszt nem biztosít a legénység számára, ugyanakkor tekintetbe véve a megszerezhető legénységi tapasztalati pont mennyiségét előnye azonos a Nagyméretű elsősegély készletével.
 • A napi duplázó bónusz: Minden nap, szerver újraindítás idején ez a bónusz újra aktívvá válik a napi első győztes csatákra. Ezen bónusz dupla tapasztalati pontot biztosít úgy a járműnek, mint a legénységnek. A garázsban egy x2 ikon jelenik meg a tank képének jobb felső sarkában és eltűnik, amint az aznapi első győztes csata megvolt. Bizonyos események alkalmával ezen bónusz értéke x3-ra, x4-re vagy akár x5-re is megnövekszik.
 • Extra legénységi tapasztalati pont: Időnként, bizonyos események alkalmával a legénység számára a csata során megszerezhető tapasztalati pont mennyisége duplázódik, vagy triplázódik egy adott időtartamra.
 • A legénység gyorsított képzésének lehetősége: A prémium, a jutalom és a teljesen kifejlesztett (elit) harcjárműveknél megjelenik a legénység gyorsított képzése opció, mely a garázsban a képernyő bal oldalán található az aktuálisan kiválasztott tank legénységének listája felett. Egy  ikon jelenik meg azon legénységi tag neve alatt aki aktuálisan ebben a bónuszban részesül. Mindig az a személy kapja, akinek az adott pillanatban a legalacsonyabb szintű az éppen fejlődő képessége. Ez az opció a jármű által megszerzett tapasztalati pontot adja oda legénységi tapasztalati pontként a bónuszban részesülő tagnak, ami egyébként ugyanúgy felszorzódik a napi bónusz, a booster-ek és a prémium tank által biztosított tapasztalati pont szorzó értékével. Tulajdonképpen a bónuszban részesülő tag a dupláját kapja annak, mint amennyit a többiek kapnak.

Büntetések

A büntetések, azaz a megvonások a legénység fejlettségi szintjére és a megszerzett tapasztalati pontok mennyiségére vannak hatással.

Ha egy adott legénységi tag nem kompetens (azaz nincs átképezve) a jelenlegi járműben amiben helyet foglal, vagy a csata során megsérül, akkor büntetést kap a fő képzettségének és képességeinek szintjéhez, ami hatással van a jármű teljesítményére is. Ugyanakkor büntetés jár a megszerzett tapasztalati pontok mennyiségére is. A megvonások mindig a bónuszok előtt számolódnak el.

 • Járműkompetencia büntetés az effektív fejlettségi szintre: A legénységi tagokat át kell képezni az aktuális járműre amiben szolgálatot teljesítenek, különben a hatékonyságuk szenved csorbát és a fő képzettségük és képességeik szintje csökkentve lesz. Ezen megvonás egy bizonyos %-os értékben van meghatározva és a fő képzettség, illetve a képességek szintje vörössel van feltüntetve. A csökkentés mértéke nagyban függ a jármű típusától, amiben a legénység harcol, de nincs átképezve rá. A büntetés mértéke eképpen változik:
  • Ha egy legénységi tag az eddigivel azonos típusú járműbe kerül át és az egy prémium jármű, akkor nincs büntetés.
  • Ha egy legénységi tag az eddigivel azonos típusú járműbe kerül át, de az nem egy prémium jármű, akkor -25%-os büntetést kap a fő képzettségi szintjéhez (például egy 80%-on álló fő képzettségi szint 60% lesz és egy 100%-os pedig 75%).
  • Ha egy legénységi tag az eddigitől eltérő típusú járműbe kerül át és az egy prémium jármű, akkor is -25%-os büntetést kap a fő képzettségének szintjéhez.
  • Ha egy legénységi tag az eddigitől eltérő típusú járműbe kerül át, de az nem egy prémium jármű, akkor -50%-os büntetést kap a fő képzettségének szintjéhez (például 80%-ból lesz 40% vagy 100%-ból 50%).
 • Járműkompetencia büntetés a megszerzett tapasztalati pontok mennyiségére: Egy át nem képzett legénység kevesebb legénységi tapasztalati pontot kap csatánként, melynek mértéke eképpen alakul:
  • Ha az új jármű azonos típusú az előzővel és prémium is, akkor nem jár büntetés.
  • Ha az új jármű eltérő típusú az előzőtől, de prémium, akkor az át nem képzett legénység 50%-kal kevesebb tapasztalati pontot kap csatánként.
  • Ha az új jármű azonos típusú az előzővel, de nem prémium, akkor az át nem képzett legénység 50%-kal kevesebb tapasztalati pontot kap csatánként.
  • Ha az új jármű eltérő típusú az előzőtől és nem is prémium, akkor az át nem képzett legénység 75%-kal kevesebb tapasztalati pontot kap csatánként.
 • Sérülésért, vagy halálért járó büntetés: Ha egy legénységi tag a csata végeztével sérült marad, vagy halott, akkor az általa megszerzett tapasztalati pont mennyisége -10%-os csökkentést kap. Az elsősegélycsomag fogyóeszköz használatával mielőtt a csata véget ér ez a büntetés elkerülhető. Mivel a különböző tagok sérülési gyakorisága eltérő, így természetes dolog az, hogy eltérő módon is fejlődnek a képességeik. Továbbá egy sérülés vagy halál a csata során kihatással van a jármű teljesítményére is. A kiütött tag 0%-os fő képzettségi szinten van és ennek megfelelően gyengül a jármű azon karakterisztikája, melyet ezen legénységi tag képzettsége befolyásol. Továbbá ha ez a tag egyszerre több szerepkört is betölt, akkor összes azokhoz tartozó karakterisztikai változó gyengül a járművön. Példának okáért, ha egy parancsok egy személyben a lövész és a töltő szerepkörét is betölti egy három fős harcjárműben és megsérül, akkor a jármű teljesítménye mindhárom téren gyengül. A harcjármű teljesítményére ható változások a legénységi tagok sérülésével:
  •  Parancsnok: Sérülése esetén csökken a jármű látótávolsága.
  •  Lövész: Sérülése esetén növekszik a célzáshoz szükséges idő, növekszik a szóráskör (gyengül a pontosság) és lassul a torony forgási sebessége (ha az ágyú épp célzás közben van mikor a lövész megsérül, akkor a célzás újraindul).
  •  Vezető: Sérülése esetén csökken a jármű végsebessége, fordulási sebessége és gyengül a gyorsulása.
  •  Rádiós: Sérülése esetén csökken a rádió hatótávolsága.
  •  Töltő: Sérülése esetén megnövekszik a töltéshez szükséges idő (ha épp töltés alatt sérül meg a töltő, akkor a töltés újraindul).

Effektív fejlettségi szint

A legénységi tag fő képzettségének és képességeinek fejlettségi szintje a garázsban akkor látható, ha a kurzort a tag ikonja fölé húzzuk. Ezek csak az alap, bónuszok és megvonások nélküli szintek. Az effektív képzettségi szint az, ami már tartalmazza az összes bónuszt és megvonást ami a játékmechanika számításain alapul. Ennek szintje kiszámolható az alkalmazott bónuszok és megvonások figyelembevételével.

 • A maximális effektív fejlettségi szint egy parancsnok fő képzettségén 120% lehet. Ezt az alap 100%, a Fokozott szellőzés felszerelés +5%-a, a nemzeti étel prémium fogyóeszköz +10%-a és a Bajtársak képzettség +5%-a adja ki. Ha a parancsnok egy nyitott küzdőterű harcjárműben teljesít szolgálatot, amiben nem lehet Fokozott szellőzés felszerelést alkalmazni, akkor a maximális effektív fejlettségi szintje 115% lesz.
 • Minden más legénységi tag maximális effektív fejlettségi szintje 132% lehet. Ez az alap 100%, a Fokozott szellőzés felszerelés +5%-a, a nemzeti étel prémium fogyóeszköz +10%-a, a Bajtársak képzettség +5%-a és a parancsnok által az összes legénységi tag számára (kivéve saját maga) biztosított +10% eredménye. Ha a legénység egy nyitott küzdőterű harcjárműben teljesít szolgálatot, amiben nem lehet Fokozott szellőzés felszerelést alkalmazni, akkor a maximális effektív fejlettségi szintjük 126,5% lesz. FONTOS! Ezen értékeknél nem voltak figyelembe véve a kötvényekért vásárolható fejlesztett felszerelések megnövelt bónuszai.
 • Többszörös feladatok: Néhány jármű egynél több Lövésszel, Töltővel, vagy Rádióssal is operálhat. Ilyen esetben az azonos feladatkört ellátó legénységi tagok képzettségi szintjének átlaga határozza meg a közös teljesítményüket. Például, ha egy járműnek két töltője van, egyikük 50%-os fő képzettségi szinten, a másik pedig 100%-on, akkor az együttes teljesítményük 75% és ezen értéket veszi figyelembe a játékmechanika az effektív fejlettségi szint kiszámolásakor, ami ezen értéknek megfelelően lesz hatással a jármű teljesítményére is.
 • Általános képességek: Az összes legénységi tag képességi szintjének átlaga adja ki az effektív fejlettségi szintet a három általános képesség esetében, amik a Javítás, a Tűzoltás és az Álcázás. Például, ha egy négy főt számláló harcjárműben csupán két tagnak van Javítás képessége, egyiküknél 60%-kon, a másiknál pedig 100%-on, akkor az effektív fejlettségi szintje a Javítás képességnek (100+60+0+0)/4=40%, mely ennek megfelelően hat a jármű javítási karakterisztikájára.
 • Feladatkör-specifikus képzettségek (skill) és képességek (perk): Ezek nincsenek átlagolva, direkt módon hatnak az effektív fejlettségi szintre. Abban az esetben, ha két legénységi tag is rendelkezik ugyanazon feladatkör-specifikus képességgel, csak az lesz hatással a jármű teljesítményére amelyik fejlettségi szintje magasabb.

Rangok

Ahogy egy legénységi tag fejlődik úgy emelkedik a ranglétrán is. Minden megszerzett 50% egyaránt a fő képzettségben és a képességekben is egy szinttel magasabb rendfokozatot jelent. Átképzés esetén annak ellenére, hogy veszíthet a fejlettségéből, az aktuális rendfokozatát nem veszti el. Minden nemzetnek külön rendfokozatai vannak, illetve a feladatkör is meghatározza a megszerezhető fokozatokat. A töltők és a rádiósok a legalacsonyabb rendfokozattal kezdenek és mindössze a harmadik legmagasabb fokozatot szerezhetik meg. A vezetők és a lövészek a legalacsonyabbtól egyel magasabb fokozaton kezdenek és a második legmagasabbig juthatnak. A parancsnokok pedig a harmadik legalacsonyabbal kezdenek és a legmagasabbat érhetik el.

Utoljára frissítve: 2019. augusztus 24. 05:31

NE KONTEÓZZ, NE SÍRJ! Mielőtt kommentelsz, ezt feltétlen olvasd el!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
karakter van hátra.
Hozzászólások betöltése... A hozzászólás frissítve lett 00:00.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  vmaxter
  • Tankos
  · 1 éve
  Sziasztok!
  Azt mondja meg nekem valaki, hogy mi értelme van a képességek eldobásának és újraosztásának? Mikor lehet erre szükség?
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
   perretz
   • Tankos
   · 1 éve
   A nyeremény legénység is gyakran kiosztott kepésségekkel érkezik, azt mindig újra kell osztani, hogy használható legyen.
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
   gallai.andrás.balázs
   • Tankos
   · 1 éve
   Nagyjából más képességek kellenek egy hevyre, TD-re, spotter lightra, medre stb, és T8-as prémium tankokkal nagyon lehet húzni a legénységet. Mondjuk van egy T8-as prémium TD-m, ahol fullosra húztam a legénységet és most át akarom rakni egy T10-es medbe. Ott újra kell osztanom, mert más képességek kellenek mint a TD-be.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  WNil
  • Tankos
  · 2 éve
  Sziasztok.Segítsen valaki legyen szíves. Melléképeztem egy tagot, így van két vezetőm. Szerettem volna lövészt belőle, próbáltam a 200 aranyas verziót de csak a plusz képességet tudtam változtatni. Aranyat nyilván levonta. Ugyan arról a járműről beszélünk. Köszönöm!
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  ladislawus
  • Tankos
  · 3 éve
  Szeretnék segítséget kérni! A karácsonyi ajándék legénységet, mikulás és 2 tündér, nem tudom átképezni a t54ltw ről t100lt-re Elindítja, és nem történik semmi.... Ötlet?
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
   ladislawus
   • Tankos
   · 3 éve
   Zárolva volt az arany :-D :-D
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Sivatagisas050
  • Tankos
  · 3 éve
  Sziasztok!

  Va mód más nemzetűre képezni a legénysége?
  Előre is köszi a válaszokat!
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
   bhaalhun
   • Tankos
   · 3 éve
   Erre az egyre sajnos nincs lehetőség.
   • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
    Sivatagisas050
    • Tankos
    · 3 éve

    Köszönöm!
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  mansonwow
  • Tankos
  · 4 éve
  Sziasztok!
  Olyan kérdésem lenne, hogy a játékban megjelent legénységi könyveket hogy használhatom fel és hogy érdemes felhasználni? Mekkora növekedést eredményeznek?

  Pl.: ha annyi xp-t adnak, hogy simán felhúznak egy skill-t 100%-ra, de még maradna xp azon felül akkor az elveszik?

  Mivel nem ismerem őket, ezért nem merem még ellőni őket. Előre is köszi a segítséget.
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
   bhaalhun
   • Tankos
   · 3 éve
   Felhasználni úgy tudod, hogy kiválasztod azt a tankot a garázsodban, aminek a legénységére fel akarod használni. Bal oldalon, a legénység ikonjai felett van egy gomb, azt lenyitod, és alul lesz egy olyan, hogy legénységi könyvek, vagy ilyesmi.
   A következő képernyőn kiválasztod, hogy melyik típusú könyvet szeretnéd alkalmazni, rákatt és alul a tagoknál látod is a várható végeredményt. LeOKzod, és ennyi.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  ladislawus
  • Tankos
  · 4 éve
  Sziasztok!
  Szeretnék segítséget kérni:
  Hogyan tudom a jagdtig88 és a jagdpanzer e100 között a legénységet mozgatni? Szóval 2 tank, 1 legénység.
  Köszönöm a segítséget.
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
   ragnar95
   • Tankos
   · 4 éve
   ugyanúgy,mintha legénységet raknál bele.. beküldöd a jgpze100 legénységét a barakkba és belerakod a jt-be..
   • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
    ladislawus
    • Tankos
    · 4 éve
    Köszönöm.

    elvileg működik, ugyanakkor pirosan jelzi hogy a jagdpanzer e100 legénysége...ez jelent vmi büntit, mert a legénység képzettségén nem látni.
    • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
     Sezamme
     • Tankos
     · 4 éve
     Küldhetnél egy képet, hogyan néz ki a JT88 legénységgel együtt úgy biztosabban tudnánk hozzászólni. Ha piros a legénység az nem jelent jót, valamiért képzettségi büntetést szenvednek. A helyes mód a két tanknál: JPE100 legénység kiképezve JPE100-ra, majd ezután JT88-ba ülteted őket. Ha mész legalább egy csatát mindegyikkel, akkor a legénység visszahelyezése opciót bekattintva (a legénységi tagok fülnél) ahogy a tankra kattintasz a garázsban, a legutóbbi használt legénység automatikusan beül a gépbe.
     • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
      ladislawus
      • Tankos
      · 4 éve
      Először próbáltam ki ezt a lehetőséget.
      De a százalékokon nem látni, hogy büntit kapnának, elvileg jó lehet így...
      • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
       Sezamme
       • Tankos
       · 4 éve
       Rendben vagy! Ha a legénységi képzettségi százalék lenne vörössel szedve az lenne baj.
      • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
       ragnar95
       • Tankos
       · 4 éve
       teljesen jólvan így.. azért piros,mert nem erre a tankra vannak kiképezve,de mivel prémium és ugyanarra a típusra vannak kiképezve így nem kapsz büntetést
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  GregorMann
  • Tankos
  · 4 éve
  Sziasztok,

  együtt tud-e működni női személyzet a ffi tagokkal ha uyganarra a járműre vannak kiképezve? Itt a BIA -ra gondolok, illetve van -e különbség vegyes és homogén személyzet által működtetett tank jellemzői között ( ua a tank, ua a skill/perk leosztás esetén) ?

  köszönöm
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
   Sezamme
   • Tankos
   · 4 éve
   Működnek együtt, nincs különbség a jellemzőkben sem. BIA-nal egyébként ki tudod próbálni, berakod más tankból egy tankba a már BIA-ra kiképzett embereket úgy, hogy nem képzed át őket, és látod majd akkor is, hogy "világít" a BIA skill.
   • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
    GregorMann
    • Tankos
    · 4 éve
    köszönöm
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  5tmann
  • Tankos
  · 4 éve
  Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy amikor áthelyezem a legénységet egy másik tankba, akkor a fő képzettségi szint pirossá változik és nem növekszik ez által a skill sem. Ha azt szeretém hogy ne legyen piros az a szám, akkor újra kell képeznem, pénzért ha nem szeretném magamat szivatni, de amint áthelyezem egy másikba vagy vissza helyezem az előző tankba máris pirossá változik újra...Ezt hogy lehetne megoldani? Vagy én csinálom rosszul?? Esetleg ha megakarom tartani az előtte lévő tankot akkor a kövi tankhoz egy vadonatúj legyénység kell?
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
   PZoli
   • VIP
   · 4 éve
   Egy legénység egyszerre csak egy tankhoz érthet, ami azt jelenti, hogy ha átképzed egy másikhoz, akkor az elsőt elfelejti.
   Pl.: Van egy Tigris legénységed. Kifejleszted a Tigris II-t. Ha egyszerűen csak átülteted őket oda, akkor pirosak lesznek a számok (mert nem értenek hozzá és emiatt büntetést kapnak). Ha átképzed őket, akkor viszont a Tigris II-ben lesznek fehérek a számok és minden más tankban, így az eredeti Tigris-ben is piros.
   Amúgy azonos nemzetű és fajtájú prémium tankba büntetés nélkül bele lehet ültetni őket (emitt nincs is értelme prémium tankba külön legénységet képezni).
   Pl.: Az előbb említett Tigris vagy Tigris II legénysége ha beleül egy Löwébe, akkor ott nem csökkennek az értékek (nem is lesznek pirosak a számok).
   A legénység átképzése pedig aranyból, kreditből vagy ingyen történhet. Az első esetben veszteség nélkül átképződik a legénység. Kredites verziónál már veszítenek tapasztalati pontot, az ingyenesnél pedig még többet veszítenek. Ez utóbbi lehetőségnek semmi értelmét nem látom.
   Ha meg akarod tartani pl.: a Tigrist és benne a legényeket, akkor a Tigris II-höz új legénységet kell képezni vagy azt is lehet, hogy a Tigrisből átképzed a legénységet a Tigris ((-be és a Tigrisbe új legénységet toborzol. Minél magasabb szintű a tank, annál képzettebb legénységet ajánlott beletenni, mert zöldfülűekkel megjelenni pl.: tier 10-be óriási hátrány jelent.
   • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
    5tmann
    • Tankos
    · 4 éve
    tehát tankonként új legénység, kivéve ha prémiumokkal játszok.
    ha pl azt látom hogy scheff csak úgy pakolgatja a legénységet ide oda akkor Ő azért csinálja mert van aranya. Nekem nincs szóval én kicsit szenvedni fogok vele na mindegy, minden esetre hatalmas pacsi a segítségért, most már mindent értek köszönöm!!!!
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  ce1018
  • Tankos
  · 4 éve
  Na a megérzés képesség most összeadódik, vagy sem?? Mert a Játék szerint nem adódik össze, de a wotwiki szerint is összeadódik...
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Gsus49
  • Tankos
  · 4 éve
  A még fel nem használt spéci legénységnek van valami határideje amíg be kell sorozni valahova? Többféle is van, pl.: Simon Claws, Winter nővérek, kampányküldetésekből megszerzett női tagok.
  Valahol már olvastam korábban, de nem találom. Nem emlékszem a válaszra, sem arra hol keressem. Köszi!

Kapcsolódó elemek

 • Ezen eszközök a tankok harci teljesítményét fejlesztik, a fogyóeszközökkel ellentétben ezeket egyszer kell megvenni és az adott tankon többet nem kell fizetni utánuk.

  Mindnek megvan a maga előnye, cserébe viszont igen magas az áruk. Az egyes felszerelések elérhetősége tiertől, tank osztálytól és nemzettől függően változhat.

 • Jelen cikkünkben összegyűjtöttünk jó néhány, a játékkal kapcsolatosan a kezdőkben esetlegesen felmerülő kérdést, egészen az alapoktól, a kicsit mélyebb, játékmechanikai dolgokig. Veteránoknak sem árt átfutni, hátha találnak benne új dolgot ;)

  A cikket folyamatosan frissíteni, bővíteni fogjuk a jövőben, kommentekben várjuk az ez irányú javaslatokat is.

 • A csatában nyújtott kiemelkedő teljesítményért járnak a kitüntetések különböző formái, a medálok, a jelvények és rangok, melyek a játékos szolgálati feljegyzésében jelennek meg, akárcsak az aktuálisan játszott tankkal elért rekordok is.

 • A wiki Csata mechanizmusok cikksorozatában a lehető legnagyobb részletességgel mutatjuk be Nektek, játékosoknak a játék működésének egyes technikai alapvetéseit, azaz azon játékmechanizmusokat, melyek megértése mindenki számára jelentős előnyöket nyújthat majd a csatározások során.

 • A wiki Csata mechanizmusok cikksorozatában a lehető legnagyobb részletességgel mutatjuk be Nektek, játékosoknak a játék működésének egyes technikai alapvetéseit, azaz azon játékmechanizmusokat, melyek megértése mindenki számára jelentős előnyöket nyújthat majd a csatározások során.

© 2023 WOTINFO. Minden jog fenntartva.